Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Περιστατικό αιμοδιάλυσης

45χρονος ασθενής με οξεία νεφρική ανεπάρκεια έχει κρεατινίνη 6.1 mg/dL. Ποια είναι η ένδειξη για να ξεκινήσουμε αιμοδιάλυση;

1.όταν έχουμε αζωθαιμία πχ. BUN (Blood Urea Nitrogen) στο αίμα ξεπερνά τα 80 mg/dL
2.όταν ο αιματοκρίτης πέσει κάτω από 40%
3.όταν εμφανιστεί περικαρδιακός ήχος τριβής
4.όταν έχουμε ολιγουρία (ούρα <10 mL/h)


Η απάντηση είναι το (3). Στην νεφρική ανεπάρκεια μας ενδιαφέρει να αποφύγουμε ουραιμική περικαρδίτιδα διότι οδηγεί σε περικαρδιακό επιπωματισμό. Άλλες ενδείξεις για αιμοδιάλυση είναι η υπερφόρτωση υγρών (volume overload), η εγκεφαλοπάθεια και η υπερκαλιαιμία. Η ουρία (BUN) που μένει πίσω στο αίμα λόγω νεφρικής ανεπάρκειας είναι επικίνδυνη αλλά παρόλαυτά δεν έχουμε κάποια κοινά αποδεκτή οριακή τιμή για αιμοδιάλυση. Μερικοί προτείνουν την τιμή BUN μεγαλύτερη από 100. Η ολιγουρία, λόγω νεφρικής ανεπάρκειας, είναι επίσης επικίνδυνη κυρίως λόγω της υπερφόρτωσης υγρών που προκαλεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τιμή ποσότητας ούρων ως δείκτης για αιμοδιάλυση. Εννοείται ότι θα πέσει ο αιματοκρίτης στην νεφρική ανεπάρκεια λόγω μειωμένης παραγωγής ερυθροποιητίνης στα νεφρά και αυτό δεν είναι δείκτης αιμοδιάλυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: