Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

ΑΠΩΝ Η ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

Η ανατομία είναι άλλη μια φορά ο απλούστερος μνημονικός τρόπος για να θυμηθούμε πολλές αιτίες ενός σφυγμού που απουσιάζει ή είναι μειωμένος. Με την απεικόνιση του αρτηριακού δέντρου, μπορούμε να καταλήξουμε στις διάφορες αιτίες. Ξεκινώντας στην αρχή του δέντρου, έχουμε την καρδιά, η οποία όταν λειτουργεί κανονικά δεν επιτρέψει να επέλθει καταπληξία (shock) ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Προχωρώντας στην αορτή έχουμε το διαχωριστικό ανεύρισμα, την νόσο Takayasu και την στένωση της αορτής ως προεξέχουσες αιτίες των απόντων ή μειωμένων σφυγμών. Ένας μεγάλος saddle εμβολισμός στην τελική αορτή μπορεί να προκαλέσει τους απόντες ή μειωμένους σφυγμούς στα κάτω άκρα. Αρτηριοσκλήρυνση της τελικής αορτής (όπως βλέπουμε στο σύνδρομο Leriche) μπορεί να παραγάγει μια παρόμοια εικόνα. Συνεχίζοντας στο αρτηριακό δέντρο στις μεγαλύτερες αρτηρίες, θυμόμαστε ότι το σύνδρομο υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας (subclavian steal syndrome) στα άνω άκρα και στα κάτω άκρα τη θρόμβωση ή εμβολισμό ή αρτηριοσκήρινση της μηριαίας αρτηρίας.

Η εξωγενής πίεση από ένα σύνδρομο στον θώρακα μπορεί επίσης να πιέσει την υποκλείδια αρτηρία. Τελικά φθάνοντας στις περιφερειακές αρτηρίες, μην ξεχάσουμε ως αιτία την περιφερική αρτηριοσκλήρυνση, τον εμβολισμό, και τη θρόμβωση. Αυτές οι αρτηρίες μπορούν επίσης να σπάσουν από κάποια εξωτερική συμπίεση, τους όγκους, και άλλες μάζες στα άκρα. Ένα αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο των αρτηριών στα άκρα μπορεί να παραγάγει απόντα ή μειωμένο σφυγμό επίσης. Σημαντική αναιμία ή η αφυδάτωση μπορεί επίσης να παραγάγει έναν μειωμένο σφυγμό στα άκρα, αλλά φυσικά, αυτό συνδέεται συνήθως με καταπληξία (shock).

Επιμέλεια μετάφρασης: Π. Πετεινάτος

Πηγή: www.wrongdiagnosis.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: